02
Oca

· Önce insan; Tüm ilişkilerde insana saygıyı esas alır, çalışan ve hizmet alanların beklenti, duygu ve düşüncelerine değer verir bu yönde uygulamalar geliştiririz.

· Karşılıklı güven ve dürüstlük; Tüm paydaşlarımızla güven ve dürüstlük perspektifi içerisinde çalışmayı hedefleriz.

· Sabır, hoşgörü ve kararlılık; Çalışanlarımızda var olan öğrencilerimizde de oluşması için çalışırız.

· Eğitimde süreklilik anlayışı; Kurumsal ve bireysel gelişmenin ‘’Sürekli Eğitim ve İyileştirme’’ anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde değerlendiririz.

· Adil Performans Değerlendirme; Görevlerimizi yerine getirirken adil ve objektif oluruz.

· Bireysel Farklılıkları Dikkate almak; Kurumsal ve bireysel gelişimin bilimsel veriler ışığında sağlanacağına inanırız.

· Kendisi ve Çevresi ile Barışık Olmak.

· Yetkinlik, Üretkenlik ve Girişimcilik Ruhuna Sahip Olmak; Kurum çalışanlarının bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak çalıştığında başarı sağlanacağına inanırız.

· Doğa ve Çevreyi Koruma bilinci

· Sürekli Gelişim; Çalışmalarda etkinlik ve verimliliğin ekip çalışmasıyla yakalanacağı kabulüyle ekip çalışmalarını destekleriz.