02
Oca
  • Önce insan,( Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve düşüncelerine değer veririz,)
  • Karşılıklı güven ve dürüstlük,
  • Sabırlı, hoşgörülü ve kararlılık,
  • Eğitimde süreklilik anlayışı, (Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde değerlendiririz)
  • Adaletli performans değerlendirme, (Görevlerimizi  yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız,)
  • Bireysel farkları dikkate almak, (Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağına inanırız,)
  • Kendisiyle ve çevresi ile barışık olmak,
  •     Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak,( Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız.)
  • Doğa ve çevreyi koruma bilinci,

Sürekli gelişim (Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip çalışmalarına gereken önemi veririz